Điều khoản sử dụng

Với việc truy cập và sử dụng PiPop, bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng PiPop.

Chính sách bảo mật

PiPop tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin về bạn, ví dụ như email và tên của bạn, để cung cấp cho bạn những dịch vụ ở PiPop.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kì bên thứ ba nào không liên quan đến PiPop.

Miễn trừ trách nhiệm

PiPop không đảm bảo, chính thức hay không chính thức, và thông qua đây từ chối và phủ nhận tất cả những sự đảm bảo khác về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong những điều sau đây: những đảm bảo được ngầm hiểu hay những điều kiện về chất lượng sản phẩm đủ tốt để bán, phù hợp với mục đích sử dụng nào đó, không xâm phạm sở hữu trí tuệ hay việc vi phạm các quyền khác.

Ngoài ra, PiPop không đảm bảo về độ chính xác, kết quả sử dụng hay độ tin tưởng của việc sử dụng những tài liệu hay những thông tin liên quan đến các tài liệu trên những trang Web có đường kết nối đến PiPop.

Trong bất kì trường hợp nào, PiPop sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào (trong số đó bao gồm những thiệt hại gây ra do việc mất dữ liệu hay lợi nhuận hay do sự gián đoạn của việc kinh doanh) được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở PiPop.

Chúng tôi không lưu trữ - thay thế nội dung video trên server của chúng tôi. Mục tiêu của PiPop là giáo dục, giới thiệu văn hoá Nhật và hoàn toàn không thu phí người dùng khi truy cập trang các video đó.

Điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng PiPop, bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây:

Bạn sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở PiPop, cho dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của PiPop. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn đến những tài liệu ở PiPop.

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, chúng tôi sẽ cập nhật những điều khoản sử dụng ở PiPop. Những điều khoản sử dụng ở phiên bản mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày những điều khoản đó được công bố ở trang này.

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ phiên bản hiện tại.

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa PiPop và bạn về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng PiPop của bạn. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi nào về những điều khoản này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi: Email: contact@pipop.net