Điều khoản sử dụng

Với việc truy cập và sử dụng PiPop, bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng PiPop.

Chính sách bảo mật

PiPop tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin về bạn, ví dụ như email và tên của bạn, để cung cấp cho bạn những dịch vụ ở PiPop.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kì bên thứ ba nào không liên quan đến PiPop.

Miễn trừ trách nhiệm

PiPop có những tính năng cho phép người dùng đăng tải những nội dung của họ (như lời dịch, đường dẫn video hay bình luận) lên website và ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bởi những nội dung được đăng tải đó. Tuy nhiên, nếu bất kỳ nhà sản xuất hay nhãn hiệu nào có vấn đề với những nội dung đó, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: eup.mobi@gmail.com. Chúng tôi sẽ xóa ngay nội dung đó khỏi sản phẩm nếu nó vi phạm chính sách.

Điều khoản về việc sử dụng

Bạn sẽ không được phép sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở PiPop, cho dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của PiPop. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn đến những tài liệu ở PiPop.

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, chúng tôi sẽ cập nhật những điều khoản sử dụng ở PiPop. Những điều khoản sử dụng ở phiên bản mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày những điều khoản đó được công bố ở trang này.

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ phiên bản hiện tại.

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa PiPop và bạn về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng PiPop của bạn. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi nào về những điều khoản này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi: Email: eup.mobi@gmail.com
Tải xuống