Wagakki Band Fanpage

48 Câu dịch

Danh hiệu:

singer name
DANH SÁCH BÀI HÁT ĐÃ DỊCH
CÁC HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY

Đã viết 58 phụ đề trong video: シンクロニシティ

17/07/2018

Đã viết 48 phụ đề trong video: Strong Fate

17/07/2018

Đã viết 16 phụ đề trong video: 砂漠の子守唄

17/07/2018

Đã viết 16 phụ đề trong video: 細雪

31/07/2018

XEM THÊM