KHO VIDEO

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.


真夏の通り雨

Mưa rào mùa hạ

Độ khó:
6786

30

30

Độ khó:
6786

NEVER LET YOU GO

NEVER LET YOU GO

Độ khó:
6786

Ambiguous

Mơ hồ

Độ khó:
6786

チェリー

Trái anh đào

Độ khó:
6786

ちっぽけな勇気

Dũng khí nhỏ bé

Độ khó:
6786

雪の華

Hoa Tuyết

Độ khó:
6786

告白10ヵ条

Mười điều em bày tỏ

Độ khó:
6786

サイハテアイニ

Saihate Aini

Độ khó:
6786

Secret base

Secret base

Độ khó:
6786

If

Nếu như...

Độ khó:
6786

サンタマリア

Santa Maria

Độ khó:
6786

世界で一番愛した人

Người tôi yêu nhất

Độ khó:
6786

ワタリドリ

Dracula La

Độ khó:
6786

Clock Strikes

Clock Strikes

Độ khó:
6786

花唄

Bài hát của loài hoa

Độ khó:
6786

365日の紙飛行機

Máy bay giấy 365 ngà...

Độ khó:
6786

BE FREE

Tự do

Độ khó:
6786