Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Tại trang trại Narita Yume Tỉnh Chi Ba, đến kì hoa hướng dương nở,

từ ngày mùng 8, các gia đình bắt đầu đến ngắm hoa.


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

まん

10 ngàn

ある

ある

ほん、ぼん、ぽん

đếm vật dài hình trụ

できる

できる

Có thể

なか

bên trong, giữa, trong số những

まで

まで

cho tới

はな

Hoa

いち

Số 1

あさ

Buổi sáng

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

家族

かぞく

Gia đình

メートル

メートル

met

ほど

ほど

Mức độ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

やく

Khoảng ,về một số

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

迷路

めいろ

Mê lộ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

月下旬

つきげじゅん

hạ tuần ( từ ngày 20 đến 30)

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

10万本のヒマワリ 鮮やかな黄色の花一面に 千葉 (10 vạn cây hướng dương hoa vàng nở rực rỡ cả một vùng tại Chi ba)

10 vạn cây hướng dương hoa vàng nở rực rỡ cả một vùng tại Chi ba / Lời dịch

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ :