Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Từ ngày 19 tại cửa hàng của Softbank bắt đầu triển khai dịch vụ robot Peppa tiếp thị và ghi nhớ sở thích chọn coffee của khách hàng.  

Coffee mà bạn có thể lựa chọn về khối lượng, về độ đậm đặc hay chủng loại như đen hay espresso,


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

など

など

Nào là

も

Cũng

この

この

Này

できる

できる

Có thể

Ngày ,mặt trời

その

その

cái đó

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

つぎ

Tiếp theo,kế tiếp

来月

らいげつ

Tháng tới

まで

まで

cho tới

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

コーヒー

コーヒー

cafe

エスプレッソ

エスプレッソ

espresso (coffee)

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ディスプレー

ディスプレー

sự hiển thị; sự bày ra

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ショップ

ショップ

Cửa hiệu ,cửa hàng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

登録

とうろく

Đăng ký, nhập cảnh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

「ペッパー」また新技能 客の好み覚えコーヒー提供 (Softbank thử nghiệp dịch vụ robot Peppa )

Tên Romaji:

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

VIDEO LIÊN QUAN