Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dango x 6 daikazoku Đại gia đình *Dango x 6*


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

家族

かぞく

Gia đình

なか

bên trong, giữa, trong số những

Mắt

Tay

四つ

よっつ

4 cái

大きな

おおきな

To ,lớn

ひと

Người, con người

幸せ

しあわせ

Hạnh phúc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

だい

big, large

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

くし

Que

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

やんちゃ

やんちゃ

Tinh nghịch, láu lỉnh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

だんご大家族 (Đại gia đình Dango)

Tên Romaji:

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ 茶太だんご大家族

Đại gia đình Dango

Dễ
1761

VIDEO LIÊN QUAN