Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dango x 6 daikazoku Đại gia đình *Dango x 6*

Dango nướng tinh nghịch


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

大きな

おおきな

To ,lớn

四つ

よっつ

4 cái

ひと

Người, con người

なか

bên trong, giữa, trong số những

Mắt

Tay

家族

かぞく

Gia đình

Con, đứa trẻ…

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Vòng ,hình tròn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

くし

Que

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

やんちゃ

やんちゃ

Tinh nghịch, láu lỉnh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

だんご大家族 (Đại gia đình Dango)

Tên Romaji:

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ 茶太だんご大家族

Đại gia đình Dango

Dễ
1392

VIDEO LIÊN QUAN