Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dango x 6 daikazoku Đại gia đình *Dango x 6*

Dango nướng tinh nghịch


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

だんご大家族 (Đại gia đình Dango)

Lời dịch

Độ khó:

Người dịch : Karin Chan Nga Xoăn

Ca sĩ : 茶太


VIDEO LIÊN QUAN