Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なか

bên trong, giữa, trong số những

ひと

Người, con người

大きな

おおきな

To ,lớn

家族

かぞく

Gia đình

Tay

Mắt

四つ

よっつ

4 cái

Con, đứa trẻ…

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

つなぎ

つなぎ

stopgap measure; filler (i.e. time, space)

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

くし

Que

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

年寄り

としより

Người già

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

だんご大家族 (Đại gia đình Dango)

Tên Romaji:

Lời dịch hiện tại: PiPop

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ 茶太だんご大家族

Đại gia đình Dango

Dễ
2197

VIDEO LIÊN QUAN