Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dù em biết rằng chẳng thể quay lại được nữa


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なん・なに

Những gì, cái gì

きみ

Em, anh, bạn...

いま

Bây giờ, hiện tại

理由

りゆう

Lý do

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

たび

lần, hễ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

曖昧

あいまい

mơ hồ, không rõ ràng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Missing you (Nhớ anh)

Tên Romaji: Missing you

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Nishino Kana+
Missing you (Việt Sub)

Missing you

Nhớ anh

Khó
86

VIDEO LIÊN QUAN