Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Hey, hey, hey


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

きみ

Em, anh, bạn...

なか

bên trong, giữa, trong số những

2

出口

でぐち

Lối thoát ra ngoài

嫌い

きらい

Ghét ,không thích

冷たい

つめたい

Lạnh

いま

Bây giờ, hiện tại

だれ

Ai, người nào

電話

でんわ

Điện thoại

仕事

しごと

Công việc

いち

Số 1

ひと

Người, con người

ろく

Số 6

痛い

いたい

Đau

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

重大

じゅうだい

nghiêm trọng, quan trọng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

想い

おもい

suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

堕ちる

おちる

rơi vào

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

愛をちょうだい (Hãy yêu em)

Tên Romaji: Ai o choudai

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ AOA愛をちょうだい

Hãy yêu em

TB
2524

VIDEO LIÊN QUAN