Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

"Nào, quỳ xuống cho ta"

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

午後

ごご

Buổi chiều

多い

おおい

Nhiều

も

Cũng

くに

Đất nước,quốc gia

さん

3

ある

ある

時間

じかん

Thời gian, giờ

Với

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

みどり

Màu xanh

お金

おかね

Tiền

悪い

わるい

Xấu

おんな

Con gái,phụ nữ

いえ

Nhà ở

この

この

Này

Mắt

消える

きえる

Tắt ,biến mất

うみ

Biển

とても

とても

Rất

呼ぶ

よぶ

Gọi

Ngày ,mặt trời

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

など

など

Nào là

よく

よく

tốt, hay, thường xuyên

いち

Số 1

赤い

あかい

Màu đỏ

はな

Hoa

青い

あおい

Màu xanh

さあ

さあ

Vậy thì, nào

静か

しずか

Yên lặng

わたし

Tôi, con...

ない

ない

không có

ひと

Người, con người

なん・なに

Những gì, cái gì

こえ

Giọng nói,tiếng nói

名前

なまえ

tên

その

その

cái đó

言う

いう

Nói

むかし

Ngày xưa

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

全て

すべて

Tất cả, toàn bộ, hoàn toàn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

やってくる

やってくる

Đến

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

粛清

しゅくせい

Thanh trừ .

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

悪の娘 (Đứa con gái của quỷ)

Tên Romaji: Aku no musume

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Nico Nico Chorus悪の娘

Đứa con gái của quỷ

Khó
1466

悪の召使

Người hầu của quỷ

TB
1545

VIDEO LIÊN QUAN