Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Chắc chắn rằng ở phía trước bầu trời kia

Tương lai ta đã vẽ nên vào ngày đó


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いい

いい

Tốt

ない

ない

không có

いち

Số 1

上げる

あげる

Để cung cấp cho, nâng lên; đưa lên; giơ lên

ひと

Người, con người

Mắt

Ngày ,mặt trời

その

その

cái đó

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

なん・なに

Những gì, cái gì

Với

Tay

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

けど

けど

Mặc dù

も

Cũng

みち

Con đường

どこ

どこ

Ở đâu

ある

ある

きみ

Em, anh, bạn...

まで

まで

cho tới

強い

つよい

Mạnh mẽ

長い

ながい

Dài

いる

いる

ở, tồn tại

行く

いく

Đi

返す

かえす

Trả lại

昨日

きのう

Hôm qua

もの

Vật , thứ

無い

ない

Không có, không

この

この

Này

明日

あす・あした

Ngày mai

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なみだ

nước mắt

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

分け合う

わけあう

Hiểu lẫn nhau

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

辿り着く

たどりつく

Tiếp cận

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

Always with you (Luôn bên bạn)

Tên Romaji: Always with you

TB

GENERATIONS from EXILE TRIBE, hay còn được biết đến với tên ngắn gọn hơn là GENERATIONS. Nhóm nằm trong đại gia đình LDH.

GENERATIONS bao gồm 7 thành viên. Nhóm ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11/2012.

Xem thêm

Ca sĩ GENERATIONS from EXILE TRIBEAlways with you

Luôn bên bạn

TB
2427

Bầu trời

TB
617

ALL FOR YOU

ALL FOR YOU

Dễ
923

PAGES

PAGES

TB
378

VIDEO LIÊN QUAN