Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Nước mắt đôi ta đã cạn khô

Anh bất chợt ôm lấy em thật chặt


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

こえ

Giọng nói,tiếng nói

Mắt

好き

すき

Thích

部屋

へや

Căn phòng

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

切る

きる

Cắt

2

ひと

Người, con người

あめ

Mưa

いま

Bây giờ, hiện tại

つぎ

Tiếp theo,kế tiếp

いえ

Nhà ở

きみ

Em, anh, bạn...

Ngày ,mặt trời

電話

でんわ

Điện thoại

こんな

こんな

Thế này

かぜ

Gió

なん・なに

Những gì, cái gì

なか

bên trong, giữa, trong số những

いち

Số 1

遠く

とおく

Xa

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

震える

ふるえる

Run ,lắc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

神様

かみさま

Thần,chúa trời,thượng đế

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

静寂

せいじゃく

Sự yên lặng; sự vắng lặng;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

バラード (Ballad)

Tên Romaji: Barado

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ ケツメイシ



僕らのために

Vì hai chúng ta

Khó
3724

バラード

Ballad

Khó
793

VIDEO LIÊN QUAN