Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Nước mắt đôi ta đã cạn khô

Anh bất chợt ôm lấy em thật chặt


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ひと

Người, con người

部屋

へや

Căn phòng

なか

bên trong, giữa, trong số những

こんな

こんな

Thế này

きみ

Em, anh, bạn...

かぜ

Gió

いま

Bây giờ, hiện tại

Mắt

Ngày ,mặt trời

つぎ

Tiếp theo,kế tiếp

いえ

Nhà ở

電話

でんわ

Điện thoại

切る

きる

Cắt

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

こえ

Giọng nói,tiếng nói

いち

Số 1

なん・なに

Những gì, cái gì

あめ

Mưa

2

好き

すき

Thích

届ける

とどける

Đưa đến,chuyển đến

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

たび

lần, hễ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

見送る

みおくる

Chờ đợi,đưa tiễn,tiễn đưa

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いっそ

いっそ

đúng hơn, sớm hơn, có thể cũng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

バラード (Ballad)

Tên Romaji: Barado

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ ケツメイシ僕らのために

Vì hai chúng ta

Khó
3209

バラード

Ballad

Khó
485

VIDEO LIÊN QUAN