Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dỏng tai lắng nghe, có tiếng mưa nhẹ rơi

Cố viết lên những suy nghĩ thì chỉ thấy mình ngồi đây tìm kiếm ngôn từ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ある

ある

少し

すこし

Một chút

あめ

Mưa

歌う

うたう

Hát

全部

ぜんぶ

Tất cả

いい

いい

Tốt

この

この

Này

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

座る

すわる

Ngồi

なん・なに

Những gì, cái gì

Mắt

まえ

trước, trước khi

並べる

ならべる

Sắp hàng

子供

こども

con, trẻ con

書く

かく

Viết

聞く

きく

Lắng nghe,hỏi

いま

Bây giờ, hiện tại

困る

こまる

Khốn khổ, khó khăn

なか

bên trong, giữa, trong số những

きれい

きれい

Đẹp, sạch sẽ

時間

じかん

Thời gian, giờ

きみ

Em, anh, bạn...

一つ

ひとつ

Một cái

こえ

Giọng nói,tiếng nói

もの

Vật , thứ

聞こえる

きこえる

nghe thấy

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

足元

あしもと

Dáng đi; bước chân;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

差し込む

さしこむ

Lồng vào, gài vào, xuyên vào

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

折り重なる

おりかさなる

Chồng lên

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

ボクノート (Boku noto)

Tên Romaji: Boku noto

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Sukima Switchボクノート

Boku noto

Dễ
1419

VIDEO LIÊN QUAN