Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dỏng tai lắng nghe, có tiếng mưa nhẹ rơi

Cố viết lên những suy nghĩ thì chỉ thấy mình ngồi đây tìm kiếm ngôn từ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

この

この

Này

並べる

ならべる

Sắp hàng

もの

Vật , thứ

きみ

Em, anh, bạn...

全部

ぜんぶ

Tất cả

いま

Bây giờ, hiện tại

ある

ある

なか

bên trong, giữa, trong số những

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

Mắt

座る

すわる

Ngồi

まえ

trước, trước khi

一つ

ひとつ

Một cái

なん・なに

Những gì, cái gì

聞く

きく

Lắng nghe,hỏi

きれい

きれい

Đẹp, sạch sẽ

こえ

Giọng nói,tiếng nói

子供

こども

con, trẻ con

歌う

うたう

Hát

困る

こまる

Khốn khổ, khó khăn

少し

すこし

Một chút

書く

かく

Viết

時間

じかん

Thời gian, giờ

いい

いい

Tốt

あめ

Mưa

おと

Âm thanh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

あと

Dấu vết

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

元通り

もとどおり

Trạng thái ban đầu

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

もがく

もがく

Nỗ lực, đấu tranh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

ボクノート (Boku noto)

Tên Romaji: Boku noto

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Sukima Switchボクノート

Boku noto

Dễ
1903

VIDEO LIÊN QUAN