Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dỏng tai lắng nghe, có tiếng mưa nhẹ rơi

Cố viết lên những suy nghĩ thì chỉ thấy mình ngồi đây tìm kiếm ngôn từ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

きれい

きれい

Đẹp, sạch sẽ

なか

bên trong, giữa, trong số những

きみ

Em, anh, bạn...

こえ

Giọng nói,tiếng nói

もの

Vật , thứ

一つ

ひとつ

Một cái

ある

ある

少し

すこし

Một chút

あめ

Mưa

いい

いい

Tốt

Mắt

この

この

Này

まえ

trước, trước khi

聞く

きく

Lắng nghe,hỏi

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

座る

すわる

Ngồi

困る

こまる

Khốn khổ, khó khăn

時間

じかん

Thời gian, giờ

なん・なに

Những gì, cái gì

並べる

ならべる

Sắp hàng

子供

こども

con, trẻ con

書く

かく

Viết

歌う

うたう

Hát

全部

ぜんぶ

Tất cả

いま

Bây giờ, hiện tại

そんな

そんな

Như thế

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

降る

ふる

Rơi xuống

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

元通り

もとどおり

Trạng thái ban đầu

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

耳を澄ます

みみをすます

Căng tai nghe, nghe chăm chú

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

ボクノート (Boku noto)

Tên Romaji: Boku noto

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Sukima Switchボクノート

Boku noto

Dễ
2328

VIDEO LIÊN QUAN