Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dỏng tai lắng nghe, có tiếng mưa nhẹ rơi

Cố viết lên những suy nghĩ thì chỉ thấy mình ngồi đây tìm kiếm ngôn từ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

書く

かく

Viết

なん・なに

Những gì, cái gì

歌う

うたう

Hát

全部

ぜんぶ

Tất cả

きれい

きれい

Đẹp, sạch sẽ

子供

こども

con, trẻ con

きみ

Em, anh, bạn...

あめ

Mưa

こえ

Giọng nói,tiếng nói

もの

Vật , thứ

Mắt

並べる

ならべる

Sắp hàng

ある

ある

少し

すこし

Một chút

まえ

trước, trước khi

聞く

きく

Lắng nghe,hỏi

いま

Bây giờ, hiện tại

いい

いい

Tốt

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

なか

bên trong, giữa, trong số những

この

この

Này

座る

すわる

Ngồi

困る

こまる

Khốn khổ, khó khăn

時間

じかん

Thời gian, giờ

一つ

ひとつ

Một cái

する

する

Làm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

あと

Dấu vết

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

差し込む

さしこむ

Lồng vào, gài vào, xuyên vào

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

窮屈

きゅうくつ

Cứng nhắc,khó chịu

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ボクノート (Boku noto)

Lời dịch Boku noto

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ : Sukima Switch


VIDEO LIÊN QUAN