Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Em nói rằng không còn muốn gặp anh nữa

Bởi vì em cảm thấy rất đau khổ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

その

その

cái đó

きみ

Em, anh, bạn...

なん・なに

Những gì, cái gì

あの

あの

um...

これ

これ

Cái này

も

Cũng

いま

Bây giờ, hiện tại

なか

bên trong, giữa, trong số những

この

この

Này

行く

いく

Đi

言う

いう

Nói

強い

つよい

Mạnh mẽ

かける

かける

Gọi (điện)

もう

もう

Đã, nữa

会う

あう

Gặp gỡ

ふゆ

Mùa đông

ない

ない

không có

うみ

Biển

たい

たい

muốn

いる

いる

ở, tồn tại

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

以上

いじょう

Nhiều hơn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

あい

Tình yêu

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

過ぎ去る

すぎさる

Trải qua, đi qua

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

あて

gửi đến

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

Burning like a flame (Cháy lên như ngọn lửa)

Tên Romaji: Burning like a flame

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ RyogaBurning like a flame

Cháy lên như ngọn lửa

Dễ
1476

VIDEO LIÊN QUAN