Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Em nói rằng không còn muốn gặp anh nữa

Bởi vì em cảm thấy rất đau khổ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ふゆ

Mùa đông

も

Cũng

うみ

Biển

その

その

cái đó

いる

いる

ở, tồn tại

強い

つよい

Mạnh mẽ

もう

もう

Đã, nữa

この

この

Này

きみ

Em, anh, bạn...

会う

あう

Gặp gỡ

行く

いく

Đi

これ

これ

Cái này

ない

ない

không có

いま

Bây giờ, hiện tại

たい

たい

muốn

言う

いう

Nói

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

かける

かける

Gọi (điện)

なか

bên trong, giữa, trong số những

あの

あの

um...

なん・なに

Những gì, cái gì

見せる

みせる

Cho xem, cho thấy, bày tỏ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

悲しみ

かなしみ

nỗi buồn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

癒える

いえる

Phục hồi; được chữa khỏi bệnh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

押さえる

おさえる

Nắm bắt,nắm giữ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

Burning like a flame (Cháy lên như ngọn lửa)

Tên Romaji: Burning like a flame

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ RyogaBurning like a flame

Cháy lên như ngọn lửa

Dễ
1130

VIDEO LIÊN QUAN