Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Anh chẳng cần em chào hỏi đâu

Anh muốn em gọi tên anh


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なか

bên trong, giữa, trong số những

はなし

Nói chuyện,câu chuyện

歌う

うたう

Hát

なつ

Mùa hè

きみ

Em, anh, bạn...

だれ

Ai, người nào

部屋

へや

Căn phòng

名前

なまえ

tên

くち

Cái miệng

気持ち

きもち

Cảm giác,tâm trạng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

メロディー

メロディー

Melody, điệu nhạc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

見上げる

みあげる

ngước lên nhìn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

CALL ME IN YOUR SUMMER (Gọi em trong mùa hè của anh)

Tên Romaji: CALL ME IN YOUR SUMMER

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ SHE IS SUMMERCALL ME IN YOUR SUMMER

Gọi em trong mùa hè của anh

TB
786

VIDEO LIÊN QUAN