Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Tôi sẽ không quên em, khi phải cất bước trên con đường khúc khuỷu phía trước

cùng với vầng thái dương mới dậy và cát vàng trải dài giấc mơ của tôi


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

かぜ

Gió

みち

Con đường

Ngày ,mặt trời

少し

すこし

Một chút

行く

いく

Đi

冷たい

つめたい

Lạnh

みず

Nước

ゆき

Tuyết

黄色い

きいろい

Màu vàng

Tay

いま

Bây giờ, hiện tại

あの

あの

um...

強い

つよい

Mạnh mẽ

手紙

てがみ

Lá thư

きみ

Em, anh, bạn...

飛ぶ

とぶ

Bay

うた

Bài hát

はる

Mùa xuân

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

通り過ぎる

とおりすぎる

Để vượt qua, đi qua

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

つぶれる

つぶれる

Bị nghiền nát; bị tàn phá;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

擽る

くすぐる

Thọc léc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

チェリー (Cherry)

Tên Romaji: Che ri

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Spitzチェリー

Cherry

Dễ
745

空も飛べるはず

Chắc chắn sẽ bay đến trời cao

Khó
625

スカーレット

Màu đỏ thẫm

Khó
181

VIDEO LIÊN QUAN