Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Cơn mưa trong đêm đông

có thể sẽ thành tuyết chăng?


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

も

Cũng

あめ

Mưa

ない

ない

không có

ゆき

Tuyết

言う

いう

Nói

まだ

まだ

Vẫn

きみ

Em, anh, bạn...

来る

くる

Đến

そう

そう

Đúng vậy, như vậy

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

変わる

かわる

Thay đổi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

銀色

ぎんいろ

Màu bạc; bạc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

秘める

ひめる

Giấu kĩ; giấu giếm; che đậy

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Christmas Eve (Đêm giáng sinh)

Lời dịch Christmas Eve

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ : Chemistry


VIDEO LIÊN QUAN