Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Vô tình chúng ta trao cho nhau

từng lời, từng lời nói


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いい

いい

Tốt

こえ

Giọng nói,tiếng nói

聞く

きく

Lắng nghe,hỏi

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

も

Cũng

一つ

ひとつ

Một cái

きみ

Em, anh, bạn...

電話する

電話する

Gọi điện thoại

こんな

こんな

Thế này

とても

とても

Rất

いる

いる

ở, tồn tại

それ

それ

đó, cái đó

好き

すき

Thích

こころ

Trái tim,tấm lòng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

逢う

あう

Gặp

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

まま

y nguyên, như cũ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

何気ない

なにげない

Không quan tâm, vô tình, hờ hững

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

Days (Những ngày ấy)

Tên Romaji: Days

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Ayumi HamasakiDays

Những ngày ấy

Dễ
2395

Dearest

Dearest

TB
2131

VIDEO LIÊN QUAN