Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Hỡi biển kia, biển thiêng kia, hỡi bầu trời vang vọng tiếng sóng

Tiếng vọng của trống đảo dồn dập vang khắp mặt đất


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

てん

trời

ない

ない

không có

高い

たかい

Cao ,mắc

走る

はしる

Chạy

うた

Bài hát

あの

あの

đó

みち

Con đường

立つ

たつ

Đứng dậy

一つ

ひとつ

Một cái

ひと

Người, con người

返す

かえす

Trả lại

うみ

Biển

かぜ

Gió

も

Cũng

無い

ない

Không có, không

こえ

Giọng nói,tiếng nói

そら

bầu trời

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

たみ

Dân, người dân

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

響く

ひびく

Vang động,chấn động

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

サバニ

さばに

Một loại thuyền ở Okinawa

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

ダイナミック琉球 (Dynamic Ryukyu)

Tên Romaji: Dynamic Ryukyu

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Ikuma Akiraダイナミック琉球

Dynamic Ryukyu

Khó
1568

VIDEO LIÊN QUAN