Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Hỡi biển kia, biển thiêng kia, hỡi bầu trời vang vọng tiếng sóng

Tiếng vọng của trống đảo dồn dập vang khắp mặt đất


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

走る

はしる

Chạy

ない

ない

không có

うた

Bài hát

あの

あの

đó

かぜ

Gió

みち

Con đường

立つ

たつ

Đứng dậy

ひと

Người, con người

うみ

Biển

こえ

Giọng nói,tiếng nói

一つ

ひとつ

Một cái

てん

trời

高い

たかい

Cao ,mắc

返す

かえす

Trả lại

も

Cũng

無い

ない

Không có, không

ひかり

Sáng ,ánh sáng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

燃える

もえる

Bốc hỏa ,cháy

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

太鼓

たいこ

Cái trống,trống lục lạc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

言の葉

ことのは

Ngôn từ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

ダイナミック琉球 (Dynamic Ryukyu)

Tên Romaji: Dynamic Ryukyu

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Ikuma Akiraダイナミック琉球

Dynamic Ryukyu

Khó
1924

VIDEO LIÊN QUAN