Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Tiếng cầu nguyện vang vọng trên bầu trời xa như một phép màu

Giọt lệ rơi xuống như tan vào màu xanh của đêm thâu


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

冷たい

つめたい

Lạnh

みどり

Màu xanh

なん・なに

Những gì, cái gì

ゆき

Tuyết

いま

Bây giờ, hiện tại

きみ

Em, anh, bạn...

あめ

Mưa

くろ

Màu đen

てん

trời

となり

Bên cạnh

始まる

はじまる

Bắt đầu

Ngày ,mặt trời

うみ

Biển

深い

ふかい

Sâu

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

むね

Ngực, trái tim

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

包み込む

つつみこむ

Bao lấy, gói trọn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

果て

はて

Sau cùng, tận cùng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

Eternal Blaze (Eternal Blaze)

Tên Romaji: Eternal Blaze

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Nana Mizuki冬の終わりに

Vào cuối mùa đông

TB
1150

Eternal Blaze

Eternal Blaze

Khó
749

VIDEO LIÊN QUAN