Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Ngọn lửa ký ức sắp trôi vào quên lãng của em

Bắt đầu tỏa sáng


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

言う

いう

Nói

いつ

いつ

Khi nào

いち

Số 1

強い

つよい

Mạnh mẽ

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

まで

まで

cho tới

みち

Con đường

ひと

Người, con người

Với

ない

ない

không có

ゆき

Tuyết

長い

ながい

Dài

いま

Bây giờ, hiện tại

この

この

Này

それ

それ

đó, cái đó

はな

Hoa

も

Cũng

あの

あの

um...

あなた

あなた

Bạn/anh/em (ngôi thứ 2)

会う

あう

Gặp gỡ

ある

ある

Ngày ,mặt trời

たい

たい

muốn

呼ぶ

よぶ

Gọi

Nhé, nhỉ, vậy nhé

ママ

ママ

Mẹ ,má

いる

いる

ở, tồn tại

好き

すき

Thích

かける

かける

Gọi (điện)

なんか

なんか

Như kiểu...

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

違う

ちがう

Khác, sai

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いく

いく

Xảy ra, đi tới

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

忘れかける

わすれかける

Bắt đầu quên

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Dễ

花かがり (Hana Kagari)

Tên Romaji: Hana Kagari

Dễ

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Yumi Shizukusa花かがり

Hana Kagari

Dễ
4477

VIDEO LIÊN QUAN