Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Hello Goodbye & Hello

gặp được cậu, giờ đây nói lời tạm biệt


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

あの

あの

um...

そば

そば

Bên cạnh

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

始まる

はじまる

Bắt đầu

好き

すき

Thích

ゆく

ゆく

đi, lên

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

きみ

Em, anh, bạn...

Tay

会う

あう

Gặp gỡ

いま

Bây giờ, hiện tại

みち

Con đường

Với

さよなら

さよなら

Tạm biệt

たくさん

たくさん

Nhiều

いる

いる

ở, tồn tại

一番

いちばん

Nhất, số một

ある

ある

この

この

Này

遠い

とおい

Xa

明日

あす・あした

Ngày mai

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

広がる

ひろがる

Mở rộng ,lay lan ,kéo dài

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

絶やす

たやす

tiêu diệt

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

失くす

しつくす

để mất cái gì đó

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Hello Goodbye and Hello (Hello Goodbye and Hello)

Hello Goodbye and Hello / Lời dịch Hello Goodbye and Hello

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ : Anri Kumaki