Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Xin chào

Mở cánh cửa sổ ra rồi khẽ thì thầm


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

まで

まで

cho tới

Tay

あたま

Cái đầu

出る

でる

Ra khỏi ,ra ngoài ,xuất hiện

少し

すこし

Một chút

きみ

Em, anh, bạn...

だれ

Ai, người nào

ありがとう

ありがとう

Cám ơn

休む

やすむ

Nghỉ ngơi

くち

Cái miệng

会う

あう

Gặp gỡ

こえ

Giọng nói,tiếng nói

いる

いる

ở, tồn tại

分かる

わかる

Hiểu

それ

それ

đó, cái đó

聞く

きく

Lắng nghe,hỏi

部屋

へや

Căn phòng

これ

これ

Cái này

もう

もう

Đã, nữa

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

一人

ひとり

Một người, một mình

今日

きょう

Hôm nay, ngày nay

あさ

Buổi sáng

ある

ある

弱い

よわい

Yếu, kém

も

Cũng

なん・なに

Những gì, cái gì

うみ

Biển

来る

くる

Đến

など

など

Nào là

時間

じかん

Thời gian, giờ

Với

言う

いう

Nói

昨日

きのう

Hôm qua

まど

Cửa sổ

わたし

Tôi, con...

話す

はなす

Nói chuyện

その

その

cái đó

小さい

ちいさい

Nhỏ ,bé

思う

おもう

Nghĩ ,suy nghĩ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

給料

きゅうりょう

Tiền lương

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

巻く

まく

Choàng,cuốn tròn,gói ghém

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

残酷

ざんこく

Tàn nhẫn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

Hello, How are you (Xin chào, Cậu sao rồi)

Tên Romaji: Hello, How are you

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Hatsune MikuHello, How are you

Xin chào, Cậu sao rồi

TB
5597

夢と葉桜

Giấc mơ hoa anh đào

TB
1332

アイロニ

Irony

Khó
275

VIDEO LIÊN QUAN