Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Tôi sẽ là người hùng của bạn

Tôi sẽ là người hùng của bạn


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ない

ない

không có

Ngày ,mặt trời

も

Cũng

そば

そば

Bên cạnh

いい

いい

Tốt

いる

いる

ở, tồn tại

いま

Bây giờ, hiện tại

まで

まで

cho tới

強い

つよい

Mạnh mẽ

きみ

Em, anh, bạn...

Với

いろ

Màu sắc

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

ひと

Người, con người

一人

ひとり

Một người, một mình

必ず

かならず

Chắc chắn ,nhất định

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

だけ

だけ

chỉ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

乗り越える

のりこえる

Trèo lên; vượt lên trên; vượt qua (khó khăn)

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

振り向く

ふりむく

Ngoảnh mặt;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

Hero (Người anh hùng)

Tên Romaji: Hero

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Namie AmuroHero

Người anh hùng

TB
2259

VIDEO LIÊN QUAN