Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dường như anh không thể hòa nhập được với cuộc sống thường ngày của em

Những bông tuyết rơi từ bầu trời trắng xóa


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

少し

すこし

Một chút

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

映画

えいが

Phim

Tay

だれ

Ai, người nào

かた

Người,phương pháp,cách làm

その

その

cái đó

消える

きえる

Tắt ,biến mất

きみ

Em, anh, bạn...

会う

あう

Gặp gỡ

音楽

おんがく

Âm nhạc

どこ

どこ

Ở đâu

毎日

まいにち

Mỗi ngày

全部

ぜんぶ

Tất cả

メール

めーる

Email, tin nhắn

も

Cũng

分かる

わかる

Hiểu

行く

いく

Đi

いま

Bây giờ, hiện tại

白い

しろい

Màu trắng

遠い

とおい

Xa

ポケット

ポケット

Cái túi

となり

Bên cạnh

ありがとう

ありがとう

Cám ơn

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

楽しい

たのしい

Vui vẻ

ゆき

Tuyết

それ

それ

đó, cái đó

強い

つよい

Mạnh mẽ

寒い

さむい

Lạnh

いい

いい

Tốt

はず

はず

Chắc chắn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

答え

こたえ

Trả lời

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ため息

タメイキ

tiếng thở dài

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

染まる

そまる

Nhuộm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ヒロイン (Nhân vật nữ chính )

Lời dịch Heroine

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ : Kobasolo


VIDEO LIÊN QUAN