Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Mỗi khi mùa trở lại

Em giữ chặt, thật chặt sợi dây sắp đứt


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いろ

Màu sắc

それ

それ

đó, cái đó

も

Cũng

うみ

Biển

どこ

どこ

Ở đâu

強い

つよい

Mạnh mẽ

あめ

Mưa

こえ

Giọng nói,tiếng nói

その

その

cái đó

働く

はたらく

Làm việc

ほど

ほど

Mức độ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ただ

ただ

chỉ là

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

暖か

あたたか

Ấm áp

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

告げる

つげる

Thông báo

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

ひらりひらり (Rung động)

Tên Romaji: Hirari hirari

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Sakiひらりひらり

Rung động

TB
2467

VIDEO LIÊN QUAN