Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Đừng sợ hãi

sự diệt vong


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

うえ

Phía trên

こえ

Giọng nói,tiếng nói

いま

Bây giờ, hiện tại

Tay

時間

じかん

Thời gian, giờ

みち

Con đường

貴方

あなた

anh,chị. cô,chú,ông,bà

なん・なに

Những gì, cái gì

へん

Lạ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いのち

Mạng sống,sinh mệnh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

欠片

かけら

Mảnh, phần

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

HYDRA (HYDRA)

Tên Romaji: HYDRA

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ MYTH & ROIDHYDRA

HYDRA

Khó
409

VIDEO LIÊN QUAN