Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Những xúc cảm mà em ẩn dấu nay đang gào thét, cùng với lời thề thật lòng trên tay

Lang thang nơi tối tăm không hồi kết, tìm kiếm một kì tích


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いま

Bây giờ, hiện tại

けど

けど

Mặc dù

ゆく

ゆく

đi, lên

消える

きえる

Tắt ,biến mất

Ngày ,mặt trời

走る

はしる

Chạy

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

なか

bên trong, giữa, trong số những

ない

ない

không có

もの

もの

vật

なん・なに

Những gì, cái gì

あの

あの

um...

無い

ない

Không có, không

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

こえ

Giọng nói,tiếng nói

いる

いる

ở, tồn tại

少し

すこし

Một chút

強い

つよい

Mạnh mẽ

も

Cũng

一つ

ひとつ

Một cái

きみ

Em, anh, bạn...

Mắt

地図

ちず

Bản đồ

まえ

trước, trước khi

ある

ある

まだ

まだ

Vẫn

Tay

Với

この

この

Này

そら

bầu trời

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

出せる

だせる

đặt ra

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

射し込む

さしこむ

rọi vào, chiếu vào

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

微か

かすか

Thấp thoáng,nhỏ bé

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

Innocence (Ngây thơ)

Tên Romaji: Innocence

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Eir AoiInnocence

Ngây thơ

Khó
1790

Ignite

Bừng cháy

TB
1793

VIDEO LIÊN QUAN