Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Những xúc cảm mà em ẩn dấu nay đang gào thét, cùng với lời thề thật lòng trên tay

Lang thang nơi tối tăm không hồi kết, tìm kiếm một kì tích


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

一つ

ひとつ

Một cái

Mắt

こえ

Giọng nói,tiếng nói

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

けど

けど

Mặc dù

もの

もの

vật

まえ

trước, trước khi

いる

いる

ở, tồn tại

走る

はしる

Chạy

Với

ある

ある

なか

bên trong, giữa, trong số những

この

この

Này

Tay

なん・なに

Những gì, cái gì

あの

あの

um...

いま

Bây giờ, hiện tại

きみ

Em, anh, bạn...

無い

ない

Không có, không

も

Cũng

Ngày ,mặt trời

ゆく

ゆく

đi, lên

地図

ちず

Bản đồ

消える

きえる

Tắt ,biến mất

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

少し

すこし

Một chút

ない

ない

không có

まだ

まだ

Vẫn

強い

つよい

Mạnh mẽ

なる

なる

Trở thành, trở nên

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

伸ばす

のばす

Kéo dài, phát triển

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

やみ

bóng đêm, bóng tối

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

辿る

たどる

Theo, theo dõi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

Innocence (Ngây thơ)

Tên Romaji: Innocence

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Eir AoiInnocence

Ngây thơ

Khó
1447

Ignite

Bừng cháy

TB
1052

VIDEO LIÊN QUAN