Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Những xúc cảm mà em ẩn dấu nay đang gào thét, cùng với lời thề thật lòng trên tay

Lang thang nơi tối tăm không hồi kết, tìm kiếm một kì tích


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

もの

もの

vật

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

一つ

ひとつ

Một cái

きみ

Em, anh, bạn...

なん・なに

Những gì, cái gì

いる

いる

ở, tồn tại

Mắt

無い

ない

Không có, không

少し

すこし

Một chút

地図

ちず

Bản đồ

まえ

trước, trước khi

強い

つよい

Mạnh mẽ

ある

ある

も

Cũng

この

この

Này

まだ

まだ

Vẫn

Tay

ゆく

ゆく

đi, lên

走る

はしる

Chạy

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

Với

けど

けど

Mặc dù

あの

あの

um...

いま

Bây giờ, hiện tại

消える

きえる

Tắt ,biến mất

こえ

Giọng nói,tiếng nói

なか

bên trong, giữa, trong số những

ない

ない

không có

Ngày ,mặt trời

続ける

つづける

Tiếp tục

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

抱く

いだく、だく

Ôm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

高鳴る

たかなる

Rộn ràng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

欠片

かけら

Mảnh, phần

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Innocence (Ngây thơ)

Ngây thơ / Lời dịch Innocence

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ : Eir Aoi