Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Từ bàn tay nhỏ bé đó toát ra sự ấm áp

Em có thể nghe thấy âm thanh như thể sắp vỡ tan của anh


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Với

会う

あう

Gặp gỡ

あの

あの

um...

いま

Bây giờ, hiện tại

それ

それ

đó, cái đó

好き

すき

Thích

いる

いる

ở, tồn tại

小さな

ちいさな

Nhỏ bé

いつ

いつ

Khi nào

その

その

cái đó

ない

ない

không có

Ngày ,mặt trời

Tay

だれ

Ai, người nào

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

まで

まで

cho tới

大丈夫

だいじょうぶ

Không vấn đề gì

もう

もう

Đã, nữa

強い

つよい

Mạnh mẽ

わたし

Tôi, con...

も

Cũng

たい

たい

muốn

きみ

Em, anh, bạn...

この

この

Này

静か

しずか

Yên lặng

Mắt

聞こえる

きこえる

nghe thấy

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

でも

でも

Nhưng, tuy nhiên, cho dù, ngay cả

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

星空

ほしぞら

Bầu trời sao; đầy sao

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

暗闇

くらやみ

Bóng tối; chỗ tối

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いのり (Cầu nguyện)

Cầu nguyện / Lời dịch Inori

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ : Haruna Luna