Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Vì sao ta lại tình cờ gặp nhau

Chúng ta không biết được


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Với

わたし

Tôi, con...

呼ぶ

よぶ

Gọi

も

Cũng

走る

はしる

Chạy

ない

ない

không có

あなた

あなた

Bạn/anh/em (ngôi thứ 2)

こんな

こんな

Thế này

いる

いる

ở, tồn tại

よこ

Bên cạnh

かぜ

Gió

どこ

どこ

Ở đâu

だれ

Ai, người nào

なか

bên trong, giữa, trong số những

ゆく

ゆく

đi, lên

遠い

とおい

Xa

なぜ

なぜ

Tại sao

Ngày ,mặt trời

ひと

Người, con người

いと

Sợi chỉ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

物語

ものがたり

Câu chuyện ,truyền thuyết

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

追いかける

おいかける

Theo, đuổi theo

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

糸 (ito)

Tên Romaji: Sợi chỉ

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ 中島みゆきSợi chỉ

TB
2407

VIDEO LIÊN QUAN