Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Con có đang mạnh khỏe không

Liệu đã quen với phố phường thành thị


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

やま

Núi

まち

Thành phố

ゆき

Tuyết

走る

はしる

Chạy

元気

げんき

khỏe mạnh

友達

ともだち

Bạn

手紙

てがみ

Lá thư

いろ

Màu sắc

お金

おかね

Tiền

なか

bên trong, giữa, trong số những

電話

でんわ

Điện thoại

帰る

かえる

Trở về

からだ

Cơ thể, thân thể

はし

Cây cầu

はる

Mùa xuân

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

綿

めん

Bông ,đệm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ふもと

Chân núi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

お前

おまえ

Mày

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

案山子 (Bù nhìn rơm)

Tên Romaji: Kakashi

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ さだまさし案山子

Bù nhìn rơm

TB
731

VIDEO LIÊN QUAN