Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Không đơn độc đâu, không đơn độc đâu

Em không đơn độc đâu, vì thế hãy vươn tới tương lai đi


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

かける

かける

Gọi (điện)

Chiều cao,cái lưng

だれ

Ai, người nào

まち

Thành phố

いろ

Màu sắc

みみ

Tai

いち

Số 1

も

Cũng

ひと

Người, con người

たい

たい

muốn

ない

ない

không có

Tay

もの

もの

vật

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

いい

いい

Tốt

なか

bên trong, giữa, trong số những

大きい

おおきい

To,lớn

いま

Bây giờ, hiện tại

こえ

Giọng nói,tiếng nói

怖い

こわい

Sợ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なんて

なんて

Cái gì cơ, cái gì mà

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

響く

ひびく

Vang động,chấn động

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いっそ

いっそ

đúng hơn, sớm hơn, có thể cũng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

かける (Kakeru)

Kakeru / Lời dịch Kakeru

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ : Yuzu