Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Em đã luôn mong ước được ở bên cạnh anh

Cùng anh trải qua mọi chuyện, nhưng giờ tất cả đều tan biến


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

時間

じかん

Thời gian, giờ

行く

いく

Đi

いま

Bây giờ, hiện tại

Với

となり

Bên cạnh

くち

Cái miệng

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

できる

できる

Có thể

なん・なに

Những gì, cái gì

ママ

ママ

Mẹ ,má

ひと

Người, con người

新しい

あたらしい

Mới

上手

じょうず

Giỏi

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

Ngày ,mặt trời

Tay

も

Cũng

長い

ながい

Dài

旅行

りょこう

Du lịch

その

その

cái đó

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

きみ

Em, anh, bạn...

過ぎる

すぎる

Quá, trôi qua

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

歩く

あるく

Đi bộ, đi, bước, cố gắng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

追いかける

おいかける

Theo, đuổi theo

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

何故

なぜ

Tại sao

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

君だったら (Gía như anh ở đây)

Tên Romaji: Kimi dattara

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Happy birthday君だったら

Giá như anh ở đây

TB
19090

VIDEO LIÊN QUAN