Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Cho đến bây giờ, em vẫn luôn nhớ về anh

Cho đến bây giờ, những điều về anh vẫn khiến em rơi lệ


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なか

bên trong, giữa, trong số những

こえ

Giọng nói,tiếng nói

あお

Màu xanh

いま

Bây giờ, hiện tại

あか

Màu đỏ

きみ

Em, anh, bạn...

いろ

Màu sắc

うた

Bài hát

なん・なに

Những gì, cái gì

Mắt

Ngày ,mặt trời

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

2

ひと

Người, con người

まえ

trước, trước khi

大切

たいせつ

Quan trọng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

決め

きめ

thỏa thuận; cai trị

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

かけがえ

かけがえ

thay thế, vật/người thay thế

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

演じる

えんじる

Trình diễn ,đóng vai

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

君がいない世界は切なくて (Thế giới không em thật đau khổ)

Tên Romaji: Kimi ga inai sekai wa setsunakute

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ CHIHIROやっぱり好き

Em thực sự thích anh

TB
35497

RESET

RESET

Dễ
1891

幸せとは

Hạnh phúc trong em là

Dễ
3808

君がいない世界は切なくて

Thế giới không em thật đau khổ

Khó
1990

VIDEO LIÊN QUAN