Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Quyết định rằng sẽ không khóc nữa

Ngày đó em đã không nhận ra rằng


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

わたし

Tôi, con...

持つ

もつ

Cầm ,nắm

ある

ある

まだ

まだ

Vẫn

長い

ながい

Dài

会う

あう

Gặp gỡ

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

かぜ

Gió

Tay

見る

みる

Nhìn, xem, quan sát

も

Cũng

好き

すき

Thích

Ngày ,mặt trời

Với

行く

いく

Đi

いま

Bây giờ, hiện tại

上げる

あげる

Để cung cấp cho, nâng lên; đưa lên; giơ lên

きみ

Em, anh, bạn...

一人

ひとり

Một người, một mình

なん・なに

Những gì, cái gì

名前

なまえ

tên

ない

ない

không có

少し

すこし

Một chút

よう

ヨウ

Như là

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

むね

Ngực, trái tim

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

張る

はる

Trải dài; kéo dài; căng ra; trương ra

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

攀じ登る

よじのぼる

sự trèo lên; leo trèo (qua, lên trên); tới sự trườn (lên trên);

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

君の名前 (Tên của anh)

Tên Romaji: Kimi no namae

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Kumaki Anri君の名前

Tên của anh

TB
13479

VIDEO LIÊN QUAN