Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Kanji : Romanji : Lời Việt :

Giải thích nghĩa của từ sẽ xuất hiện ở đây

皆さん こんにちは

chào mọi người

皆さん 今 日本社会

Trong các công ty Nhật Bản hiện nay


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Giải thích nghĩa của từ sẽ xuất hiện ở đây

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
住む すむ Sinh sống
皆さん みなさん Tất cả mọi người
その その cái đó
働く はたらく Làm việc
いい いい Tốt
出す だす Lấy ra
なか bên trong, giữa, trong số những
死ぬ しぬ Chết
毎晩 まいばん Mỗi tối
これ これ Cái này
くに Đất nước,quốc gia
はなし Nói chuyện,câu chuyện
自動車 じどうしゃ Xe hơi
かた Người,phương pháp,cách làm
来る くる Đến
あなた あなた Bạn/anh/em (ngôi thứ 2)
全部 ぜんぶ Tất cả
みみ Tai
言う いう Nói
大きな おおきな To ,lớn
早い はやい Sớm
しかし しかし Nhưng
いえ Nhà ở
短い みじかい Ngắn
中国 ちゅうこく Trung Quốc
少ない すくない Một ít ,một chút
ちょっと ちょっと Một chút
ひと Người, con người
写真 しゃしん Tấm hình
行く いく Đi
やる やる Làm
Mắt
会社 かいしゃ Công ty
かわいい かわいい Dễ thương
こんな こんな Thế này
使う つかう Sử dụng
も Cũng
無い ない Không có, không
Tay
つぎ Tiếp theo,kế tiếp
起きる おきる Thức dậy, Xảy ra
まだ まだ Vẫn
Với
から から Kể từ, từ, bởi vì
できる できる Có thể
家族 かぞく Gia đình
持つ もつ Cầm ,nắm
時間 じかん Thời gian, giờ
なぜ なぜ Tại sao
とても とても Rất
寝る ねる Ngủ
とし、ねん Năm
ここ ここ Chỗ này, nơi này
それ それ đó, cái đó
Nhé, nhỉ, vậy nhé
作る つくる Làm
まえ trước, trước khi
子供 こども con, trẻ con
家庭 かてい Gia đình
ありがとう ありがとう Cám ơn
ない ない không có
強い つよい Mạnh mẽ
貸す かす Cho mượn
出る でる Ra khỏi ,ra ngoài ,xuất hiện
とき、じ khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ
もう もう Đã, nữa
いま Bây giờ, hiện tại
去年 きょねん Năm ngoái
みなさん みなさん Mọi người
仕事 しごと Công việc
置く おく Đặt ,để
どう どう Như thế nào
わたし Tôi, con...
今日 きょう Hôm nay, ngày nay
まで まで cho tới
問題 もんだい Vấn đề
ある ある
多い おおい Nhiều
かける かける Gọi (điện)
帰る かえる Trở về
こちら こちら Chỗ này
この この Này
高い たかい Cao ,mắc
一番 いちばん Nhất, số một
両親 りょうしん Cha mẹ
宿題 しゅくだい Bài tập
いる いる ở, tồn tại
ドア ドア Cửa chính
Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
非常に ひじょうに Cực kỳ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
最下位 さいかい Hàng dãy thấp nhất

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
長男 ちょうなん Trưởng nam

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
不景気 ふけいき Khó khăn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Chia sẻ :

Life balance (Vietsub)

Cập nhật lần cuối : 08-01-2017 Đã phân

Lời dịch Life balance (Cân bằng cuộc sống)

Cân bằng cuộc sống / Lời dịch Life balance


Độ khó:

Ca sĩ : Yoshie Komuro ( Translated by GG )

Ngày đăng tải : 08-01-2017

Ngày cập nhật : 08-01-2017

Người dịch : Hoàng Kiều Oanh LE An nguyen trinhauditor


PikaSmart là website Học tiếng Nhật qua phụ đề bài hát - video đầu tiên. Những cải tiến giúp người học dễ dàng tra cứu từ vựng - đồng thời cải thiện các kĩ năng nghe nói. Học tiếng Nhật qua bài hát là một phương pháp học tiếng Nhật đơn giản – thú vị - nhưng vô cùng hiệu quả.

Hãy cùng chúng tôi thay đổi cách học tiếng Nhật của mình bằng những bài hát - video yêu thích của bạn từ ngày hôm nay nhé.

Xem video gốc tại đây : Link