Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Kanji : Romanji : Lời Việt :

Giải thích nghĩa của từ sẽ xuất hiện ở đây

皆さん こんにちは

chào mọi người

皆さん 今 日本社会

Trong các công ty Nhật Bản hiện nay


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Giải thích nghĩa của từ sẽ xuất hiện ở đây

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
その その cái đó
なか bên trong, giữa, trong số những
出す だす Lấy ra
住む すむ Sinh sống
皆さん みなさん Tất cả mọi người
働く はたらく Làm việc
いい いい Tốt
死ぬ しぬ Chết
かた Người,phương pháp,cách làm
毎晩 まいばん Mỗi tối
くに Đất nước,quốc gia
はなし Nói chuyện,câu chuyện
自動車 じどうしゃ Xe hơi
これ これ Cái này
早い はやい Sớm
いえ Nhà ở
来る くる Đến
全部 ぜんぶ Tất cả
短い みじかい Ngắn
あなた あなた Bạn/anh/em (ngôi thứ 2)
中国 ちゅうこく Trung Quốc
みみ Tai
言う いう Nói
大きな おおきな To ,lớn
しかし しかし Nhưng
ちょっと ちょっと Một chút
ひと Người, con người
少ない すくない Một ít ,một chút
写真 しゃしん Tấm hình
行く いく Đi
やる やる Làm
Mắt
かわいい かわいい Dễ thương
会社 かいしゃ Công ty
こんな こんな Thế này
使う つかう Sử dụng
無い ない Không có, không
起きる おきる Thức dậy, Xảy ra
も Cũng
つぎ Tiếp theo,kế tiếp
Tay
持つ もつ Cầm ,nắm
家族 かぞく Gia đình
Với
まだ まだ Vẫn
から から Kể từ, từ, bởi vì
できる できる Có thể
とても とても Rất
時間 じかん Thời gian, giờ
なぜ なぜ Tại sao
作る つくる Làm
寝る ねる Ngủ
とし、ねん Năm
ここ ここ Chỗ này, nơi này
それ それ đó, cái đó
Nhé, nhỉ, vậy nhé
ありがとう ありがとう Cám ơn
ない ない không có
まえ trước, trước khi
子供 こども con, trẻ con
家庭 かてい Gia đình
いま Bây giờ, hiện tại
強い つよい Mạnh mẽ
出る でる Ra khỏi ,ra ngoài ,xuất hiện
貸す かす Cho mượn
とき、じ khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ
もう もう Đã, nữa
どう どう Như thế nào
今日 きょう Hôm nay, ngày nay
仕事 しごと Công việc
去年 きょねん Năm ngoái
みなさん みなさん Mọi người
置く おく Đặt ,để
わたし Tôi, con...
多い おおい Nhiều
まで まで cho tới
問題 もんだい Vấn đề
ある ある
かける かける Gọi (điện)
両親 りょうしん Cha mẹ
こちら こちら Chỗ này
一番 いちばん Nhất, số một
高い たかい Cao ,mắc
宿題 しゅくだい Bài tập
帰る かえる Trở về
この この Này
いる いる ở, tồn tại
ドア ドア Cửa chính
Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
自分 じぶん chính bản thân mình, tự mình

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
なんて なんて Cái gì cơ, cái gì mà

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
バタン バタン Uỵch; huỵch

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Thêm kho từ Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
ぐるぐる ぐるぐる Trạng thái vặn; xoắn;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Chia sẻ :

Life balance (Vietsub)

Cập nhật lần cuối : 08-01-2017 Đã phân

Lời dịch Life balance (Cân bằng cuộc sống)

Cân bằng cuộc sống / Lời dịch Life balance


Độ khó:

Ca sĩ : Yoshie Komuro ( Translated by GG )

Ngày đăng tải : 08-01-2017

Ngày cập nhật : 08-01-2017

Người dịch : Hoàng Kiều Oanh LE An nguyen trinhauditor


PikaSmart là website Học tiếng Nhật qua phụ đề bài hát - video đầu tiên. Những cải tiến giúp người học dễ dàng tra cứu từ vựng - đồng thời cải thiện các kĩ năng nghe nói. Học tiếng Nhật qua bài hát là một phương pháp học tiếng Nhật đơn giản – thú vị - nhưng vô cùng hiệu quả.

Hãy cùng chúng tôi thay đổi cách học tiếng Nhật của mình bằng những bài hát - video yêu thích của bạn từ ngày hôm nay nhé.

Xem video gốc tại đây : Link