Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Khi tôi còn chưa biết phải bày tỏ lòng này từ đâu, thời gian cứ tiếp tục trôi qua

Chỉ có những từ ngữ bình thường, vừa mới nhớ ra đã vội tan biến mất


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

きみ

Em, anh, bạn...

だれ

Ai, người nào

好き

すき

Thích

あめ

Mưa

2

いま

Bây giờ, hiện tại

ひと

Người, con người

なん・なに

Những gì, cái gì

Ngày ,mặt trời

かぜ

Gió

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

こころ

Trái tim,tấm lòng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

など

Vân vân, vv, và các loại tương tự

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

切ない

せつない

Vất vả, khó nhọc, đau đớn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

ラブ。ストーリーは突然に (Bất chợt một tình yêu)

Tên Romaji: Love Story Totsuzen ni

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Chris Hartラブ。ストーリーは突然に

Bất chợt một tình yêu

Khó
600

VIDEO LIÊN QUAN