Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Khi tôi còn chưa biết phải bày tỏ lòng này từ đâu, thời gian cứ tiếp tục trôi qua

Chỉ có những từ ngữ bình thường, vừa mới nhớ ra đã vội tan biến mất


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

だれ

Ai, người nào

なん・なに

Những gì, cái gì

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

いま

Bây giờ, hiện tại

きみ

Em, anh, bạn...

好き

すき

Thích

かぜ

Gió

あめ

Mưa

2

ひと

Người, con người

Ngày ,mặt trời

ぼく

Tôi (con trai dùng )

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

など

Vân vân, vv, và các loại tương tự

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

切ない

せつない

Vất vả, khó nhọc, đau đớn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

ラブ。ストーリーは突然に (Bất chợt một tình yêu)

Tên Romaji: Love Story Totsuzen ni

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Chris Hartラブ。ストーリーは突然に

Bất chợt một tình yêu

Khó
1108

幸せをみつけられるように

Để tìm thấy hạnh phúc

TB
1106

VIDEO LIÊN QUAN