Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 09/23/16 05:16 Music
Love in the ice

Yêu trong băng giá

Độ khó: 09/22/16 06:47 Music
君がくれたもの

Căn hầm bí mật

Độ khó: 09/21/16 03:39 Music
懐かしい街

Hoài Phố

Độ khó: 09/20/16 05:23 Music
君だったら

Gía như anh ở đây

Độ khó: 09/19/16 05:09 Music
翼をください

Hãy cho tôi đôi cánh

Độ khó: 09/18/16 05:32 Music
明日への扉

Cánh cửa tới tương l...

Độ khó: 09/17/16 05:03 Music
島人ぬ宝

Tinh hoa của đảo

Độ khó: 09/16/16 04:32 Music
永遠

Vĩnh cửu

Độ khó: 09/15/16 03:53 Music
アナと雪の女王

Công chúa Ana và bà...

Độ khó: 09/14/16 05:36 Music
Dearest

Dearest

Độ khó: 09/13/16 04:59 Music
初恋

Mối tình đầu

Độ khó: 09/11/16 05:35 Music
つよくなりたい

Tôi muốn trở nên mạn...

TUẦN NÀY XEM GÌ