Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 12/02/16 02:49 Music
Hero

Người anh hùng

Độ khó: 12/01/16 03:50 Music
守りたい~ White Wishes

Em muốn giữ lấy ~nhữ...

Độ khó: 11/30/16 05:16 Music
紅蓮の弓矢

Hồng Tiễn

Độ khó: 11/29/16 04:05 Music
涙のない世界

Thế giới không có nư...

Độ khó: 11/25/16 04:26 Music
トリセツ

Sổ tay tình yêu

Độ khó: 11/24/16 02:22 Music
ねずみは米がすき

Chuột yêu gạo

Độ khó: 11/23/16 04:54 Music
Sun

Mặt trời của anh

Độ khó: 11/21/16 3:01 Music
みんながみんな英雄

Tất cả mọi người là...

Độ khó: 11/20/16 05:50 Music
君がいるから

Vì có bạn ở bên

Độ khó: 11/19/16 03:30 Music
ひらりひらり

Rung động

Độ khó: 11/17/16 3:10 Music
ずっとあなたに逢いたかった

Em luôn muốn được gặ...

Độ khó: 11/16/16 03:38 Music
Always with you

Luôn bên bạn

TUẦN NÀY XEM GÌ