Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 08/03/16 04:04 Music
紅蓮

Hồng liên

Độ khó: 07/27/16 4:16 Music
涙そうそう

Nước mắt tuôn rơi

Độ khó: 07/25/16 3:48 Music
ミルキーウェイ

Giải ngân hà trong m...

Độ khó: 07/24/16 03:47 Music
風の記憶

Ký ức của gió

Độ khó: 07/23/16 05:40 Music
Best Friend

Người bạn tốt

Độ khó: 07/19/16 01:30 Music
ずっとずっとトモダチ

Mãi mãi là bạn của n...

Độ khó: 07/18/16 05:30 Music
明日はきっといい日になる

Ngày mai sẽ là ngày...

Độ khó: 07/18/16 01:33 Music
虹色

Sắc cầu vồng

Độ khó: 07/17/16 04:25 Music
ありがとう

Lời cảm ơn

Độ khó: 07/11/16 05:55 Music
ボクノート

Boku noto

Độ khó: 07/08/16 04:23 Music
Độ khó: 07/06/16 04:18 Music
光るなら

Nếu chúng ta tỏa sán...

TUẦN NÀY XEM GÌ