Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 08/03/17 04:48 Music
Green Flash

Ánh chớp xanh

Độ khó: 08/02/17 04:07 Music
Ignite

Bừng cháy

Độ khó: 08/01/17 02:49 Music
やってみよう

Thử đi nào

Độ khó: 07/31/17 04:15 Music
君とずっと

Mãi bên em

Độ khó: 07/28/17 00:28 Music
Độ khó: 07/25/17 04:52 Music
前前前世

Tiền kiếp

Độ khó: 07/19/17 03:34 Music

ito

Độ khó: 07/18/17 04:31 Music
花束を君に

Bó hoa gửi đến bạn

Độ khó: 07/15/17 05:26 Music
いのり

Cầu nguyện

Độ khó: 07/14/17 05:01 Music
Innocence

Ngây thơ

Độ khó: 07/13/17 04:18 Music
First love

Tình yêu đầu

TUẦN NÀY XEM GÌ