Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 04/22/17 03:35 Music
七色アーチ

Vòng cầu vồng bảy mà...

Độ khó: 04/21/17 05:05 Music
Độ khó: 04/16/17 4:38 Music
サヨナラの橋

Cây cầu tạm biệt

Độ khó: 04/13/17 04:57 Music
虹色蝶々

Bươm bướm sắc cầu v...

Độ khó: 04/09/17 5:39 Music
旅立ちの日に

Ngày ta bắt đầu cuộc...

Độ khó: 04/07/17 5:43 Music
愛をちょうだい

Hãy yêu em

Độ khó: 03/31/17 05:49 Music
ふたりずっと

Chỉ mãi hai ta

Độ khó: 03/30/17 04:56 Music
ホシアイ

Cuộc gặp giữa những...

Độ khó: 03/28/17 05:39 Music
未来予想図II

Bức tranh dự đoán tư...

Độ khó: 03/26/17 3:18 Music
右肩

Bờ vai phải

Độ khó: 03/24/17 05:39 Music
Promise

Lời hứa

Độ khó: 03/23/17 04:19 Music
今好きになる

Mình thích cậu

TUẦN NÀY XEM GÌ