Bài hát tiếng Nhật

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

Độ khó: 10/01/16 06:38 Music
雪の音

Âm thanh của tuyết

Độ khó: 09/30/16 05:37 Music
ダイナミック琉球

Dynamic Ryukyu

Độ khó: 09/29/16 04:37 Music
Độ khó: 09/27/16 05:42 Music
君の知らない物語

Chuyện mà em không b...

Độ khó: 09/26/16 05:06 Music
Moon and Sunrise

Ánh trăng và bình...

Độ khó: 09/25/16 05:06 Music
手紙~拝啓 十五の君へ~

Thư gửi người bạn tu...

Độ khó: 09/24/16 05:19 Music
Wherever you are

Dù em ở nơi đâu

Độ khó: 09/23/16 05:16 Music
Love in the ice

Yêu trong băng giá

Độ khó: 09/22/16 06:47 Music
君がくれたもの

Căn hầm bí mật

Độ khó: 09/21/16 03:39 Music
懐かしい街

Hoài Phố

Độ khó: 09/20/16 05:23 Music
君だったら

Gía như anh ở đây

Độ khó: 09/19/16 05:09 Music
翼をください

Hãy cho tôi đôi cánh

TUẦN NÀY XEM GÌ