Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Dù anh nay đã rời xa, nhưng với em anh vẫn là duy nhất.

Anh là tất cả tình yêu của em, anh là một, là riêng, là duy nhất.


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

なか

bên trong, giữa, trong số những

わたし

Tôi, con...

ありがとう

ありがとう

Cám ơn

できる

できる

Có thể

きみ

Em, anh, bạn...

この

この

Này

時間

じかん

Thời gian, giờ

いつ

いつ

Khi nào

みち

Con đường

Ngày ,mặt trời

さよなら

さよなら

Tạm biệt

冷たい

つめたい

Lạnh

いま

Bây giờ, hiện tại

言う

いう

Nói

2

も

Cũng

ひと

Người, con người

強い

つよい

Mạnh mẽ

その

その

cái đó

だれ

Ai, người nào

となり

Bên cạnh

ここ

ここ

Chỗ này, nơi này

押す

おす

Ấn ,nhấn

いる

いる

ở, tồn tại

よう

ヨウ

Như là

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

どうすれば

どうすれば

làm như thế nào

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

散らばる

ちらばる

Bị vứt lung tung; rải rác

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

噛み合う

かみあう

Khớp nhau; hợp nhau

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

Only One (Người duy nhất em yêu)

Tên Romaji: Only One

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ BoAMoon and Sunrise

Ánh trăng và bình minh

Khó
3357

永遠

Vĩnh cửu

TB
1872

Only One

Người duy nhất em yêu

TB
3871

Jewel song

Jewel song

TB
1281

VIDEO LIÊN QUAN