Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Trong trái tim này vẫn còn yêu anh

Dù em đã từng sợ hãi tình yêu


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いま

Bây giờ, hiện tại

ひだり

Bên trái

Mắt

まえ

trước, trước khi

こえ

Giọng nói,tiếng nói

なか

bên trong, giữa, trong số những

きみ

Em, anh, bạn...

メール

めーる

Email, tin nhắn

こんな

こんな

Thế này

おとこ

Con trai,đàn ông

Ngày ,mặt trời

からだ

Cơ thể, thân thể

2

一つ

ひとつ

Một cái

だれ

Ai, người nào

ひと

Người, con người

かぜ

Gió

いち

Số 1

景色

けしき

Cảnh sắc

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

かげ

Bóng râm ,bóng tối

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

よう・ひ

ánh sáng mặt trời

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

たて

Lá chắn, huy chương, cái khiên, lý do

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

さよなら I love you (Tạm biệt... Em yêu anh!)

Tên Romaji: Sayonara I love you

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ CLIFF EDGEさよなら I love you

Tạm biệt... Em yêu anh!

Khó
1353

VIDEO LIÊN QUAN