Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày lễ Đoan Ngọ

Shibawanko và Mikenyanko đã tới quán mì gần nhà nơi có các bạn để chơi cùng


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

かぜ

Gió

その

その

cái đó

ありがとう

ありがとう

Cám ơn

中国

ちゅうこく

Trung Quốc

友達

ともだち

Bạn

わたし

Tôi, con...

いる

いる

có (chỉ sự tồn tại của người...)

五月

ごがつ

Tháng 5

それ

それ

đó, cái đó

五日

いつか

Ngày 5

てん

trời

来る

くる

Đến

強い

つよい

Mạnh mẽ

Nhé, nhỉ, vậy nhé

買う

かう

Mua

ある

ある

なか

bên trong, giữa, trong số những

男の子

おとこのこ

Bé trai

ご・うま

năm, ngọ

Ngày ,mặt trời

お爺ちゃん

おじいちゃん

Ông

病気

びょうき

Bị bệnh

歴史

れきし

Lịch sử

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なんたって

なんたって

kiểu gì thì kiểu

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

やく

tai ương, điều bât hạn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

吹き込む

ふきこむ

thổi vào, thở vào, truyền bá, truyền cảm hứng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

しばわんこの和の心 (Ep7) (Tinh thần Nhật Bản của chú chó Shibawanko)

Lời dịch Shibawanko no wa no kokoro

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ :


VIDEO LIÊN QUAN