Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Xong rồi

Nào, vậy thì chúng ta cùng làm Kimishigure thôi


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Với

使う

つかう

Sử dụng

できる

できる

Có thể

よく

よく

tốt, hay, thường xuyên

はい

Dạ, vâng, ừ

Số 5

つぎ

Tiếp theo,kế tiếp

やる

やる

Làm

この

この

Này

いい

いい

Tốt

たまご

Trứng

時間

じかん

Thời gian, giờ

Nhé, nhỉ, vậy nhé

入れる

いれる

Đặt vào

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

こな

Bột

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

載せる

のせる

Đăng tải,chất lên

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

作り

つくり

Sự sáng tác, sự làm, sản xuất

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

しばわんこの和のこころ Ep10 (Tinh thần Nhật Bản của chú chó Shibawanko tập 10)

Lời dịch Shibawanko no wa no kokoro Ep10

Độ khó:

Người dịch : Vinh Tran

Ca sĩ :