Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Tôi nhận ra tiếng thét của những nỗi đau đang giằng xé trong đầu

Nhưng cùng với vết sẹo này, tôi sẽ tiến về phía trước


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

あし

Chân

こえ

Giọng nói,tiếng nói

ボタン

ボタン

Cái nút

もう一度

もういちど

Một lần nữa

まえ

trước, trước khi

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

きみ

Em, anh, bạn...

無い

ない

Không có, không

自分

じぶん

chính bản thân mình, tự mình

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

恐れる

おそれる

E sợ ,lo sợ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ふた

Cái nắp nồi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

掛け

かけ

Lòng tin,sự tín nhiệm

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

サイン (Tín hiệu)

Tên Romaji: Sign

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ FLOWサイン

Tín hiệu

Khó
341

VIDEO LIÊN QUAN