Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Tôi nhận ra tiếng thét của những nỗi đau đang giằng xé trong đầu

Nhưng cùng với vết sẹo này, tôi sẽ tiến về phía trước


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

あし

Chân

こえ

Giọng nói,tiếng nói

ボタン

ボタン

Cái nút

もう一度

もういちど

Một lần nữa

無い

ない

Không có, không

きみ

Em, anh, bạn...

とき、じ

khi, thời gian, khoảnh khắc, giờ

まえ

trước, trước khi

自分

じぶん

chính bản thân mình, tự mình

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

笑顔

えがお

Khuôn mặt tươi cười

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ふた

Cái nắp nồi

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

覚え

おぼえ

Ghi nhớ ,nhớ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

サイン (Tín hiệu)

Tên Romaji: Sign

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ FLOWサイン

Tín hiệu

Khó
437

VIDEO LIÊN QUAN