Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Một buổi sáng đặc biệt đang tiến đến nơi kia

Từ bước chân này, thế giới không ngừng mở rộng


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Tay

行く

いく

Đi

まで

まで

cho tới

なか

bên trong, giữa, trong số những

さよなら

さよなら

Tạm biệt

かぜ

Gió

いる

いる

ở, tồn tại

この

この

Này

うみ

Biển

から

から

Kể từ, từ, bởi vì

まだ

まだ

Vẫn

締める

しめる

Buộc ,trói

その

その

cái đó

けど

けど

Mặc dù

どこ

どこ

Ở đâu

あまり

あまり

Không nhiều

時間

じかん

Thời gian, giờ

飛ぶ

とぶ

Bay

無い

ない

Không có, không

も

Cũng

あさ

Buổi sáng

こころ

Trái tim,tấm lòng

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

知る

しる

Biết

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

迫る

せまる

Cưỡng bức,giục,thúc giục

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

蘇る

よみがえる

Hồi sinh

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

空へ (Hướng tới bầu trời)

Tên Romaji: Sora e

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ 山崎まさよし空へ

Hướng tới bầu trời

TB
1289

VIDEO LIÊN QUAN