Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Lúc nhỏ, những khi ốm mãi không hạ sốt

Tôi lại sợ hãi hình bóng của Chúa


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

いま

Bây giờ, hiện tại

うた

Bài hát

きみ

Em, anh, bạn...

世界

せかい

Thế giới

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

むね

Ngực, trái tim

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

神様

かみさま

Thần,chúa trời,thượng đế

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

微熱

びねつ

Sốt nhẹ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

空も飛べるはず (Chắc chắn sẽ bay đến trời cao)

Tên Romaji: Sora mo toberuhazu

Khó

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ Spitzチェリー

Cherry

Dễ
1140

ロビンソン

Robinson

TB
1251

空も飛べるはず

Chắc chắn sẽ bay đến trời cao

Khó
1048

スカーレット

Màu đỏ thẫm

Khó
369

VIDEO LIÊN QUAN