Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Từ hôm này bắt đầu cuộc cách mạng của bản thân

Hãy kiên quyết sẵn sàng revolution


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

出口

でぐち

Lối thoát ra ngoài

階段

かいだん

Cầu thang

うえ

Phía trên

今日

きょう

Hôm nay, ngày nay

まえ

trước, trước khi

使う

つかう

Sử dụng

つぎ

Tiếp theo,kế tiếp

続ける

つづける

Tiếp tục

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

迷走

めいそう

lạc đường

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ステージ

ステージ

Sân khấu,vũ đài,giai đoạn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

てき

Của

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

Khó

レボリューション (Cuộc cách mạng của bản thân)

Tên Romaji: The revolution

Khó

EXILE là nhóm nhạc nam đến từ Nhật Bản. Trải qua 4 thế hệ hoạt động và phát triển, đến nay nhóm đã có tất cả 19 thành viên, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì một số thành viên đã không còn hoạt động nữa.

Xem thêm

Ca sĩ EXILEニューホライズン

Một chân trời mới

TB
506

こんな世界を愛するため

Để được yêu thế giới này

Khó
380

レボリューション

Cuộc cách mạng của bản thân

Khó
322

HIGHER GROUND

Lên đỉnh cao mới

Khó
628

VIDEO LIÊN QUAN