Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Xin hãy nói, hãy nói cho tôi biết nơi này đang xảy ra chuyện gì...

Ai đó đang tồn tại trong tôi vậy?


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

ひと

Người, con người

なか

bên trong, giữa, trong số những

だれ

Ai, người nào

きみ

Em, anh, bạn...

なん・なに

Những gì, cái gì

教え

おしえ

Dạy dỗ,chỉ dẫn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

止め

とめ

lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

真実

しんじつ

Sự chân thật; chân thật, thật sự

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

滅びる

ほろびる

Bị phá huỷ; bị hủy hoại;

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

TOKYO GHOUL - UNRAVEL (TOKYO GHOUL - UNRAVEL)

Tên Romaji: TOKYO GHOUL - UNRAVEL

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ PellekTOKYO GHOUL - UNRAVEL

TOKYO GHOUL - UNRAVEL

TB
214

MIRAI NIKKI OPENING

MIRAI NIKKI OPENING

Khó
160

DRAGON BALL SUPER - Limit Break x Survivor

Phá vỡ giới hạn (Ngọc rồng siêu cấp)

TB
138

VIDEO LIÊN QUAN