Khi xem video, phụ đề tiếng Nhật và tiếng Việt sẽ hiện lên tại đây.

Bạn cần hoặc Đăng ký để sử dụng toàn bộ chức năng

Xin hãy nói, hãy nói cho tôi biết nơi này đang xảy ra chuyện gì...

Ai đó đang tồn tại trong tôi vậy?


Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

なか

bên trong, giữa, trong số những

だれ

Ai, người nào

ひと

Người, con người

きみ

Em, anh, bạn...

なん・なに

Những gì, cái gì

教え

おしえ

Dạy dỗ,chỉ dẫn

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

広がる

ひろがる

Mở rộng ,lay lan ,kéo dài

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

真実

しんじつ

Sự chân thật; chân thật, thật sự

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

覚え

おぼえ

Ghi nhớ ,nhớ

Chỉ cần 10 giây đăng nhập bằng tài khoản Facebook/Google !!!

TB

TOKYO GHOUL - UNRAVEL (TOKYO GHOUL - UNRAVEL)

Tên Romaji: TOKYO GHOUL - UNRAVEL

TB

Đang cập nhật thông tin ca sĩ.

Ca sĩ PellekTOKYO GHOUL - UNRAVEL

TOKYO GHOUL - UNRAVEL

TB
638

MIRAI NIKKI OPENING

MIRAI NIKKI OPENING

Khó
460

DRAGON BALL SUPER - Limit Break x Survivor

Phá vỡ giới hạn (Ngọc rồng siêu cấp)

TB
346

VIDEO LIÊN QUAN